Polityka prywatności LIFE FITNESS

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2019 r.

Firma Life Fitness szanuje prywatność swoich użytkowników i ceni relacje, jakie z nimi utrzymuje.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy informacji gromadzonych w Internecie lub poza nim przez Life Fitness oraz jej podmioty podległe i stowarzyszone („Life Fitness”, „my”, „nas”), w tym m.in. za pomocą wszystkich witryn internetowych oraz aplikacji zawierających odnośnik do niniejszej Polityki prywatności (zwanych dalej zbiorczo „Stronami”).

Niniejsza Polityka prywatności opisuje rodzaje gromadzonych przez nas informacji, cele oraz podstawy prawne ich przetwarzania, sposoby, w jakie je wykorzystujemy, oraz podmioty, którym je udostępniamy. Nasza Polityka prywatności opisuje również środki, jakie podejmujemy w celu zapewniania bezpieczeństwa informacji, oraz prawa przysługujące użytkownikom, których dotyczą te informacje.  Informujemy w niej również o tym, jak użytkownicy mogą się z nami skontaktować w celu aktualizacji danych kontaktowych, wypisania się z naszej listy mailingowej lub uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności. Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej Polityki prywatności.  Kontynuując korzystanie z naszych witryn, użytkownik akceptuje procedury opisane w niniejszej Polityce prywatności.

ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności może być okresowo aktualizowana. Możemy ją zmieniać w dowolnej chwili i według własnego uznania. Jeśli wprowadzimy w niniejszej Polityce prywatności istotne zmiany, które zwiększą nasze prawa dotyczące wykorzystywania zgromadzonych wcześniej danych osobowych użytkownika, będziemy musieli otrzymać zgodę od tego użytkownika, wysyłając wiadomość na jego zarejestrowany adres e-mail lub umieszczając na naszych witrynach stosowne powiadomienia w widocznych miejscach.  Jeżeli będziemy zamierzali przetwarzać dane osobowe użytkownika w celach innych niż te, dla których dane zostały zebrane, poinformujemy użytkownika o tych celach i przekażemy mu wszelkie pozostałe niezbędne informacje, aby zagwarantować przejrzyste i uczciwe przetwarzanie danych.

GROMADZONE PRZEZ NAS DANE

Gromadzimy dane osobowe każdego użytkownika, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, dane pracodawcy, adres e-mail, hasło używane na witrynie, dane demograficzne, zdrowotne lub finansowe (gromadzone podczas odwiedzania Stron, tworzenia u nas kont, rejestrowania produktów lub zakupów na Stronach). Niektóre z naszych witryn umożliwiają również interakcję z informacjami oraz ich zapisywanie (np. zdjęcia lub posty na forum).

Ponadto automatycznie gromadzimy dane o urządzeniach, za pomocą których użytkownicy korzystają z naszych Stron. Automatycznie gromadzone dane to identyfikator urządzenia, informacje o przeglądarce, precyzyjne dane geolokalizacyjne (pod warunkiem świadomości i zgody użytkownika), adres IP oraz informacje o przeglądanych treściach gromadzone za pomocą plików cookie i sygnalizatorów sieci web na naszych Stronach. Gromadzimy również automatycznie dane na temat sposobu korzystania ze Stron przez użytkowników, np. historię wyszukiwania oraz przeglądanych treści.  Automatycznie gromadzone dane są przypisywane do danych osobowych podanych przez użytkownika.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Gromadzone przez nas dane są przetwarzane w następujących celach:

 • Realizowanie funkcji Stron
 • Zarządzanie codziennymi potrzebami biznesowymi, takimi jak administracja i polepszanie Stron
 • Analizowanie wydajności i funkcjonowania Stron
 • Zapobieganie oszustwom, egzekwowanie Warunków użytkowania Stron, zapewnianie zgodności ze wszystkim obowiązującymi przepisami, wywiązywanie się z obowiązków w zakresie sprawozdawczości firmy oraz egzekwowanie umów zawartych przez Life Fitness
 • Analizowanie sposobu, w jaki użytkownicy korzystają ze Stron, oraz inne badania rynku
 • Dostarczanie użytkownikom produktów i usług oraz informowanie o nich
 • Dostarczanie użytkownikom materiałów reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań
 • Przekazywanie użytkownikom informacji na temat opcji finansowych dotyczących zakupu naszych produktów
 • Ułatwianie interakcji użytkowników z innymi konsumentami za pomocą naszych Stron, w tym z wykorzystaniem portali społecznościowych
 • Wysyłanie powiadomień, informacji o promocjach, ofert, broszur lub innych materiałów marketingowych dotyczących naszych Stron i produktów oraz usług oferowanych przez nasze firmy, jednostki stowarzyszone, partnerów biznesowych i autoryzowanych sprzedawców.

Firma Life Fitness przetwarza te dane wtedy, gdy mamy do tego podstawy prawne.  Będziemy polegać na jednej z następujących podstaw prawnych:

 • Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie przez nas jego danych osobowych
 • Przetwarzanie jest niezbędne w celu wywiązania się z umowy zawartej z użytkownikiem lub zrealizowania wniosku złożonego przez użytkownika
 • Przetwarzanie jest niezbędne w celu spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na firmie Life Fitness w świetle przepisów Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego UE
 • Przetwarzanie jest niezbędne w celach będących prawnie uzasadnionymi interesami firmy Life Fitness, jako międzynarodowego sprzedawcę wyposażenia, np. w celu ochrony naszej działalności oraz lepszego zrozumienia klientów.

Możemy wykorzystywać dane osobowe w celu tworzenia profilu osobowego użytkownika.  Następnie możemy korzystać z danych osobowych na profilu użytkownika w celu udzielania odpowiedzi na wnioski o udostępnienie opcji finansowych podczas kupowania naszych produktów i usług.

Jeśli użytkownik poinformuje nas, że nie chce, by kontaktowano się z nim w celach marketingowych, nie będziemy wysyłać mu informacji o takim charakterze.

Nasze Strony nie gromadzą danych na temat aktywności internetowej na przestrzeni czasu oraz w witrynach lub serwisach online stron trzecich.  Dlatego sygnały „nie śledź” wysyłane przez przeglądarki internetowe nie dotyczą naszych witryn, a po otrzymaniu takiego sygnału nie zmieniamy naszych praktyk z zakresu gromadzenia i wykorzystywania danych.

Oto dalsze sposoby gromadzenia i przetwarzania danych osobowych:

Informacje udostępniane przez użytkownika

Dokładne dane geolokalizacyjne. Możemy oferować produkty oraz usługi wymagające od nas pobierania precyzyjnej geolokalizacji użytkownika. W takich przypadkach konieczne może być udzielenie firmie Life Fitness zgody na gromadzenie dokładnych danych geolokalizacyjnych użytkownika (za jego wiedzą i zgodą), aby firma mogła dostarczyć użytkownikowi produkt lub usługę.  Jeśli użytkownik postanowi nie udostępniać nam swoich dokładnych danych geolokalizacyjnych, wymagające takiej zgody produkty i usługi nie będą działać prawidłowo, a my nie będziemy mogli ich dostarczać.

Wykorzystujemy te dokładne dane geolokalizacyjne również w celu przeprowadzania analiz i będziemy udostępniać te dane stronom trzecim, w tym m.in. sprzedawcom i podmiotom dostarczającym reklamy ukierunkowane oraz usługi analityczne.

Zapytania o informacje. Jeśli użytkownik poprosi o udzielenie mu informacji na temat naszych produktów (np. zamówi broszurę, katalog lub magazyn), poprosimy go o przekazanie nam danych osobowych oraz innych informacji, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, zamierzone użycie produktu, zainteresowania itp. Użytkownik może przekazać dodatkowe komentarze i zapytania. Firma Life Fitness lub jej autoryzowany sprzedawca działający w regionie użytkownika wykorzysta te dane, aby dostarczyć użytkownikowi żądane informacje; może również wykorzystywać je w przyszłości w celu przesyłania informacji o produktach i usługach.

Biuletyny informacyjne i inne formy komunikacji.  Możemy oferować biuletyny informacyjne (dostarczane internetowo lub poza Internetem) oraz inne formy komunikacji na temat naszych produktów, usług i promocji. Użytkownik zapisujący się do usługi otrzymywania tych informacji jest proszony o podanie swoich danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres pocztowy oraz adres e-mail. Firma Life Fitness lub jej autoryzowany sprzedawca działający w regionie użytkownika wykorzysta te dane, aby przesłać użytkownikowi żądane informacje, oraz w celu dostarczania informacji o produktach i usługach.

Opinie zwrotne, ankiety, konkursy.  Możemy oferować użytkownikom udział w internetowych ankietach, ofertach i konkursach. Dane, o które prosimy, to m.in. dane kontaktowe (takie jak adres e-mail) oraz dane demograficzne (takie jak liczba członków rodziny oraz średni dochód). Uczestnictwo w ankietach, ofertach i konkursach jest całkowicie dobrowolne. Użytkownicy mogą zatem wybrać, czy chcą ujawniać jakiekolwiek informacje. Firma Life Fitness, jej partnerzy biznesowi lub autoryzowani dealerzy działający w regionie użytkownika wykorzystają udostępnione dane, aby informować zwycięzców konkursów i przyznawać nagrody, śledzić lub polepszać wykorzystanie witryny (witryn) lub materiałów reklamowych oraz aby dostarczać informacje zbiorcze w celu analiz marketingowych. Oferty mogą być przysyłane pocztą stanową, kurierami lub na adres e-mail (jeśli podano).

Kariera. Nasze Strony mogą zawierać łącza do Life Fitness Careers – serwisu, na którym użytkownicy mogą wyszukiwać stanowiska pracy w Life Fitness i zgłaszać swoją kandydaturę, przesyłając CV zawierające takie dane osobowe, jak imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz historia zatrudnienia. Wykorzystujemy dane przesyłane przez użytkowników, aby oceniać ich zaangażowanie w zdobycie pracy oraz kontaktować się z nimi w kwestii możliwego zatrudnienia.

Znalezienie przedstawiciela handlowego lub sprzedawcy. Niektóre z naszych Stron umożliwiają użytkownikom znalezienie przedstawiciela handlowego lub sprzedawcy w ich okolicy za pomocą formularza „znajdź przedstawiciela” lub „znajdź sprzedawcę”.  Korzystanie z tej usługi tam, gdzie jest dostępna, jest całkowicie dobrowolne, a użytkownicy mogą decydować o tym, czy chcą udostępniać swoje dane osobowe.  Aby pomagać użytkownikom w znalezieniu przedstawiciela handlowego lub sprzedawcy, prosimy ich o podanie pewnych danych, takich jak imię i nazwisko, pełny adres pocztowy oraz numer telefonu. Korzystamy z tych informacji, aby znaleźć przedstawiciela handlowego lub sprzedawcę blisko użytkownika, określić potrzeby użytkownika oraz obsłużyć go w najlepszy i najodpowiedniejszy sposób. Firma Life Fitness lub jej przedstawiciel handlowy bądź autoryzowany sprzedawca działający w regionie użytkownika może wykorzystywać te dane, aby bezpośrednio dostarczać użytkownikowi informacje o naszych produktach i usługach.

Sprzedaż internetowa.

Strony Life Fitness. Nasze markowe produkty można kupić bezpośrednio na Stronach firmy Life Fitness.  Dane użytkowników dokonujących transakcji za pomocą Stron firmy Life Fitness są gromadzone w celu realizacji zamówień.  Dane użytkowników gromadzone są przez firmę Life Fitness lub przez autoryzowaną firmę trzecią przetwarzającą płatności.

Witryny firm trzecich. Nasze markowe produkty można kupić również w witrynach posiadanych i kontrolowanych przez naszych autoryzowanych partnerów dystrybucyjnych; mogą one zawierać odnośniki do naszych Stron. Jeśli użytkownik dokona zakupu w witrynie autoryzowanego partnera dystrybucyjnego, transakcja ta zostanie zrealizowana w tej witrynie i będzie podlegać polityce prywatności oraz warunkom użytkowania tego partnera. Zalecamy użytkownikom zapoznanie się z polityką prywatności oraz warunkami użytkowania witryn firm trzecich, które będą obowiązywać w odniesieniu do transakcji.

Finansowanie produktów i refinansowanie kredytów. Możemy podawać łącza do witryn sprzedawców zewnętrznych w celu udostępniania informacji dotyczących finansowania produktów i refinansowania kredytów odnośnie do wybranych produktów.  Jeśli podamy takie łącze, oznacza to, że informacje użytkownika są bezpośrednio przekazywane sprzedawcy zewnętrznemu i nie otrzymują ich nasze firmy.  Zalecamy użytkownikom zapoznanie się z polityką prywatności oraz warunkami użytkowania witryn sprzedawców zewnętrznych.

Programy dla właścicieli lub programy nagród. Od czasu do czasu niektóre z naszych Stron mogą oferować programy dla właścicieli, programy nagród lub bony i prosić o podawanie danych kontaktowych oraz informacji o zakupionych produktach, aby umożliwić nam informowanie użytkowników oraz ich zapisywanie do tych programów.

Rejestracja produktów.  Niektóre z naszych Stron mogą od czasu do czasu umożliwiać internetową rejestrację produktów. Dokonując internetowej rejestracji produktu, użytkownik zgadza się, aby firma Life Fitness, jej partnerzy biznesowi, autoryzowani sprzedawcy/dostawcy usług lub zewnętrzne agencje reklamowe kontaktowały się z nim w związku z różnymi kwestiami dotyczącymi rejestracji produktu, w tym m.in. aby przekazywać informacje o produktach, świadczyć usługi z zakresu obsługi klienta i obsługi gwarancyjnej (zgodnie z przepisami prawa), prowadzić bazy danych i zarządzać procesami biznesowymi firmy Life Fitness oraz/lub kontaktować się z użytkownikiem w innych celach podanych w niniejszej Polityce prywatności.

Usługa polecania.  Od czasu do czasu możemy oferować usługę polecania, dzięki której użytkownicy mogą informować swoich przyjaciół i znajomych o produktach oraz/lub informacjach znajdujących się w witrynach Life Fitness (lub za pomocą tych witryn). Jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z usługi polecania, zastosowanie będą miały następujące zasady: adres (lub adresy) e-mail zostanie (lub zostaną) zapisany(e) w celu wysłania jednorazowej wiadomości e-mail, której nadawcą będzie użytkownik.  Firma Life Fitness będzie dostawcą usługi ułatwiającym dostarczenie wiadomości.

Przekaz elektroniczny dla akcjonariuszy. Jeśli użytkownik jest akcjonariuszem Life Fitness i chce otrzymywać materiały dla akcjonariuszy drogą e-mailową, prosimy o zapisanie się do tej usługi na stronie internetowej. Rejestracja umożliwi również internetowe wykonywanie prawa głosu z akcji. Aby się zarejestrować będąc akcjonariuszem ze Stanów Zjednoczonych lub Kanady należy podać numer ubezpieczenia społecznego, numer identyfikacji podatkowej, adres e-mail oraz 4-cyfrowy kod PIN. Akcjonariusz z pozostałych krajów musi podać swój numer konta akcjonariusza Life Fitness, adres e-mail oraz 4-cyfrowy kod PIN. Korzystamy z informacji podanych przez użytkownika, aby potwierdzić, że jest on akcjonariuszem Life Fitness, zapisać go do usługi przekazu elektronicznego i zapewnić mu usługi związane z przekazem elektronicznym i głosowaniem, których zażądał. Użytkownik może również zaktualizować lub anulować swoją rejestrację, podając te same informacje.

Dane, które gromadzimy automatycznie

Niektóre dane gromadzimy automatycznie, gdy użytkownicy odwiedzają nasze Strony. Gromadzimy np. informacje na temat tego, ilu użytkowników odwiedziło nasze Strony oraz które treści przeglądali. Zbierając te dane, dowiadujemy się, jak najlepiej dopasowywać nasze Strony do oczekiwań osób je odwiedzających. Gromadzimy te dane różnymi metodami, takimi jak np. pliki „cookies” oraz sygnalizatory sieci web. Możemy też gromadzić adresy IP, co opisano poniżej.  Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystywania przez nas plików cookie, prosimy o zapoznanie się z naszą odrębną Polityką dotyczącą plików cookie.

Pliki cookie.  Podobnie jak w przypadku wielu innych firm niektóre z naszych Stron używają plików cookie, co opisaliśmy w naszej odrębnej Polityce dotyczącej plików cookie. Pliki cookie to małe fragmenty kodu umieszczane na urządzeniach użytkowników, gdy ci odwiedzają niektóre witryny. Używamy plików cookie, aby dowiedzieć się np. czy dany użytkownik odwiedzał już wcześniej naszą Stronę, czy jest na niej po raz pierwszy, oraz aby pomóc nam w określeniu funkcji Stron, którymi użytkownik może być najbardziej zainteresowany. Pliki cookie mogą ułatwiać korzystanie z internetu, zapisując preferencje użytkownika dotyczące poszczególnych witryn.

Większość przeglądarek informuje użytkowników o sposobie na nieakceptowanie nowych plików cookie, o tym, jak otrzymywać powiadomienia o nowych plikach cookie, oraz o tym, jak wyłączyć istniejące pliki cookie. Należy jednak pamiętać, że bez plików cookie wykorzystanie pełni możliwości i funkcji naszych Stron może być niemożliwe.

Sygnalizatory sieci web.  Niektóre strony naszej witryny zawierają sygnalizatory sieci web (znane również jako znaczniki internetowe, znaczniki pikselowe oraz czyste GIFy) co opisaliśmy w naszej odrębnej Polityce dotyczącej plików cookie. Te sygnalizatory umożliwiają podmiotom trzecim gromadzenie takich informacji, jak np. adres IP komputera, na który pobrano witrynę zawierającą sygnalizator, adres URL witryny zawierającej sygnalizator, godzinę, o której wyświetlono witrynę z sygnalizatorem, rodzaj przeglądarki użytej do wyświetlenia witryny oraz informacje zawarte w plikach cookie firm trzecich.

Adresy IP.  Adres IP to unikalny identyfikator używany przez niektóre urządzenia elektroniczne celem wzajemnej identyfikacji i komunikacji w Internecie. Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę oraz/lub korzysta z naszej aplikacji, widzimy adres IP urządzenia, za pomocą którego połączył się z Internetem. Następnie wykorzystujemy te informacje, aby określić przybliżoną lokalizację urządzenia, dzięki czemu możemy sprawdzać, gdzie znajdują się osoby odwiedzające naszą witrynę. Możemy użyć tych informacji w celu polepszenia naszej witryny oraz/lub aplikacji.

ZMIANY W STRUKTURZE BIZNESOWEJ

Zastrzegamy sobie prawo do ujawniania i przekazywania wszystkich informacji dotyczących naszych Stron, w tym danych osobowych:

 • kolejnemu właścicielowi, współwłaścicielowi lub operatorowi Strony lub Stron
 • w związku z fuzją firm, konsolidacją, restrukturyzacją, sprzedażą większości lub wszystkich naszych akcji oraz/lub aktywów i pozostałymi zmianami korporacyjnymi, w tym – bez ograniczeń – podczas trwania dowolnego procesu due diligence.

 

PRYWATNOŚĆ OSÓB NIELETNICH

Nasze Strony są skierowane do ogółu społeczeństwa; nie są kierowane do dzieci poniżej 13. roku życia. Jeśli dowiemy się, że którekolwiek ze zgromadzonych przez nas danych zostały udostępnione przez dziecko poniżej 13. roku życia, niezwłocznie usuniemy te dane.

ŁĄCZENIE KONT SERWISÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Niektóre Strony umożliwiają użytkownikom logowanie się za pomocą ich kont w serwisach społecznościowych, takich jak m.in. Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram i Pinterest, oraz łączenie tych kont z Life Fitness.

Korzystając z tej funkcji, użytkownik wyraża zgodę na sprawdzanie przez firmę Life Fitness wszystkich informacji udostępnionych na jego profilu w serwisie społecznościowym oraz na wykorzystywanie tych informacji zgodnie z warunkami użytkowania tego serwisu społecznościowego oraz niniejszej Polityki prywatności. Aby dowiedzieć się, jakie dane są udostępniane firmie Life Fitness i innym powiązanym aplikacjom, oraz aby zarządzać danymi udostępnianymi na koncie, w tym informacjami o aktywności na naszych Stronach, należy sprawdzić ustawienia prywatności serwisu społecznościowego.

Jeśli użytkownik chce odłączyć konto w serwisie społecznościowym od Life Fitness, powinien zmienić ustawienia tego konta lub skonsultować się z właścicielem serwisu.

DANE, KTÓRE UDOSTĘPNIAMY

Udostępniamy przekazywane przez użytkowników dane naszym jednostkom stowarzyszonym, partnerom biznesowym lub autoryzowanym sprzedawcom, aby mogli dostarczać użytkownikom informacje o swoich produktach i usługach, oraz aby przesyłać użytkownikom dalsze powiadomienia, promocje, oferty, broszury i inne materiały marketingowe dotyczące naszej witryny, produktów i oferowanych usług. Za wiedzą i zgodą użytkownika udostępniamy również jego dokładne dane geolokalizacyjne stronom trzecim, w tym m.in. sprzedawcom i podmiotom dostarczającym reklamy ukierunkowane oraz usługi analityczne.

Udostępniamy dane użytkowników również stronom trzecim, które w naszym imieniu świadczą usługi lub realizują funkcje wspomagające nasze interakcje z użytkownikami, w tym np. dostarczają nasze produkty i usługi, przeprowadzają ankiety lub konkursy, recenzują produkty lub komunikują się z użytkownikami. Te strony trzecie nie są przez nas upoważnione do wykorzystywania lub ujawniania tych danych, chyba że jest to niezbędne do świadczenia usług w naszym imieniu lub spełnienia wymogów prawnych.

Będziemy również udostępniać informacje o użytkownikach:

 • Jeżeli wymagają tego od nas przepisy prawa lub postepowania sądowe
 • Organom ścigania oraz innym organom państwowym
 • W sytuacjach, w których uważamy, że ujawnienie jest niezbędne lub właściwe, aby zapobiec urazowi fizycznemu lub utracie finansowej w związku z dochodzeniem w sprawie domniemanego lub potwierdzonego działania niezgodnego z prawem
 • Jeśli jest to niezbędne w celu ochrony żywotnych interesów osoby
 • Aby egzekwować nasze Warunki użytkowania
 • Aby chronić naszą własność, usługi oraz prawa
 • Aby zapobiegać oszustwom w stosunku do Life Fitness, naszych jednostek stowarzyszonych, partnerów biznesowych i autoryzowanych sprzedawców
 • Aby wspierać przeprowadzanie audytu, zapewnianie zgodności oraz funkcje zarządzania firmą
 • Aby przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa

Zastrzegamy sobie prawo do przesyłania dowolnych danych dotyczących użytkownika w razie sprzedaży lub zbycia wszystkich albo niektórych części firmy bądź aktywów.

PRZEPISY STANU KALIFORNIA DOT. OCHRONY PRYWATNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW

Jeśli użytkownik jest mieszkańcem stanu Kalifornia, ustęp 1798.83 Kodeksu Cywilnego stanu Kalifornia umożliwia mu złożenie wniosku o udostępnienie informacji dotyczących ujawniania jego danych osobowych przez firmę Life Fitness stronom trzecim w celach związanych z marketingiem bezpośrednim w ciągu ostatniego roku kalendarzowego. Dostarczymy użytkownikowi listę zawierającą kategorie ujawnionych danych osobowych oraz nazwy/imiona i nazwiska oraz adresy stron trzecich, którym ujawniono te dane. Aby złożyć taki wniosek, należy wysłać wiadomość e-mail zawierającą dowód zamieszkania w stanie Kalifornia na adres privacy@lifefitness.com.

Niektóre Strony umożliwiają użytkownikom publiczne udostępnianie treści.  Zgodnie z ustępem 22581 Kodeksu Działalności Gospodarczej i Zawodowej stanu Kalifornia każdy użytkownik poniżej 18. roku życia będący mieszkańcem stanu Kalifornia oraz zarejestrowanym użytkownikiem dowolnej strony, na której umieszczono niniejszą politykę, ma prawo do złożenia wniosku o usunięcie publicznie udostępnionych treści lub informacji. Aby złożyć taki wniosek, należy wysłać wiadomość e-mail zawierającą dokładny opis treści lub informacji do usunięcia na adres privacy@lifefitness.com. Do wiadomości należy załączyć dowód zamieszkania w stanie Kalifornia oraz informację o wieku wnioskodawcy. Należy jednak pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje całkowitego usunięcia opublikowanych treści lub informacji oraz że mogą zaistnieć okoliczności, w których przepisy prawa nie wymagają lub nie pozwalają na usunięcie tych treści – nawet jeśli złożony został wniosek.

ŁĄCZA DO INNYCH WITRYN

Nasze Strony mogą zawierać łącza do innych witryn dla wygody użytkowników oraz w celu dostarczania informacji. Te witryny mogą działać niezależnie od naszych Stron. Witryny zewnętrzne mogą mieć własne oświadczenia lub polityki dotyczące ochrony prywatności; zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z treścią tych dokumentów w razie odwiedzin na witrynach zewnętrznych. Jeśli odwiedzane przez użytkowników witryny, do których zamieszczamy łącza, nie należą do jednej z naszych Stron, nie odpowiadamy za ich zawartość, korzystanie z tych witryn ani za ich praktyki ochrony prywatności.

REKLAMY STRON TRZECICH

Strony trzecie – w tym reklamodawcy – będą gromadzić informacje – w tym prawdopodobnie dane osobowe – na temat aktywności użytkownika na przestrzeni czasu oraz na różnych stronach internetowych podczas korzystania z naszych Stron.  Te strony trzecie świadczą wobec firmy Life Fitness usługi z zakresu gromadzenia danych, raportowania, oceniania reakcji na materiały reklamowe, informacji analitycznych oraz pomocy przy dostarczaniu odpowiednich wiadomości marketingowych i reklam.

Gromadzenie danych osobowych użytkowników przez strony trzecie nie podlega niniejszej Polityce prywatności. Użytkownicy powinni zapoznawać się z politykami ochrony prywatności tych stron trzecich, aby dowiedzieć się, w jaki sposób firmy te gromadzą i wykorzystuję ich dane osobowe.

Wielu reklamodawców będących osobami trzecimi oraz niektóre przeglądarki internetowe i urządzenia mobilne pozwalają użytkownikom zrezygnować z otrzymywania treści reklamowych od stron trzecich. Informacje i zasoby dotyczące rezygnacji z otrzymywania treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań są dostępne na witrynie Digital Advertising Alliance: http://www.aboutads.info/choices/.  Użytkownik może również zrezygnować ze śledzenia i otrzymywania na swoim urządzeniu mobilnym reklam ukierunkowanych od niektórych firm zajmujących się reklamami mobilnymi oraz innych podobnych podmiotów, pobierając aplikację App Choices z witryny

www.aboutads.info/appchoices.   Należy pamiętać, że rezygnacja za pomocą jednej z tych metod nie oznacza rezygnacji z otrzymywania wszystkich reklam. Użytkownik wciąż będzie widzieć zwykłe reklamy na naszych Stronach oraz w innych miejscach online.

DANE, KTÓRE PRZESYŁAMY

Strony, których dotyczy niniejsza Polityka prywatności, podlegają przepisom prawa Stanów Zjednoczonych, chyba że niniejsza Polityka stanowi inaczej. Korzystając z naszych Stron lub udostępniając nam swoje dane osobowe, użytkownik przesyła te dane do firmy Life Fitness w Stanach Zjednoczonych. Ponadto przesyłamy dane osobowe gromadzone na naszych Stronach do pozostałych krajów, w których prowadzimy działalność, które mogą mieć inne prawa dotyczące ochrony danych osobowych niż kraj zamieszkania użytkownika. Przesyłając dane użytkownika do innych krajów, dbamy o ich bezpieczeństwo zgodnie z treścią niniejszej Polityki – nawet jeśli w danym kraju obowiązują inne prawa dotyczące ochrony prywatności i danych osobowych niż kraj zamieszkania użytkownika. Użytkownik zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że firma Life Fitness będzie gromadzić, przesyłać i przetwarzać jego dane osobowe zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

JAK CHRONIMY DANE OSOBOWE

Stosujemy zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne, aby chronić dane osobowe udostępnione przez użytkownika podczas korzystania z jednej z naszych Stron przed utratą, niewłaściwym użytkowaniem, nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub zniszczeniem.

PRAWA UŻYTKOWNIKA – DOSTĘP I KOREKTA

Użytkownik ma prawo do złożenia wniosku o udostępnienie mu zebranych przez firmę Life Fitness informacji na jego temat celem ich przejrzenia, zmiany lub zażądania usunięcia.  Użytkownik ma również prawo do złożenia wniosku o dostarczenie mu kopii informacji na jego temat zebranych przez firmę Life Fitness.  W niektórych okolicznościach użytkownik może również zażądać ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

Jeśli użytkownik chce złożyć wniosek o otrzymanie dostępu, przejrzenie lub wprowadzenie poprawek do danych osobowych, które zgromadziliśmy na jego temat, powinien skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@lifefitness.com lub korzystając z danych kontaktowych podanych w części „Kontakt z nami” poniżej.

Aby dbać o prywatność i bezpieczeństwo użytkowników, podejmujemy rozsądne działania w celu potwierdzania tożsamości, np. wymagamy podawania hasła oraz identyfikatora użytkownika przed udostępnieniem danych osobowych.

Użytkownik zostanie powiadomiony o wszelkich działaniach na jego danych osobowych będących odpowiedzią na złożony przez niego wniosek o modyfikację lub usunięcie danych bądź ograniczenie ich przetwarzania.

Gdy przetwarzanie danych opiera się na zgodzie użytkownika, może on w każdej chwili wycofać swoją zgodę, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem.  Użytkownik ma również prawo do przenoszenia danych, gdy przetwarzanie danych opiera się na umowie zawartej między użytkownikiem a firmą Life Fitness, a dane te zostały przetworzone automatycznie.  Użytkownik może skorzystać z tych praw, przesyłając pisemny wniosek na adres e-mail privacy@lifefitness.com.  Firma Life Fitness udzieli odpowiedzi na wniosek w ciągu jednego miesiąca.

Użytkownik ma prawo do złożenia skargi właściwemu organowi ochrony prywatności lub danych osobowych w swojej jurysdykcji.

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Firma Life Fitness przechowuje wszystkie dane osobowe przez okres trwania odpowiednich relacji biznesowych lub – gdy jest to wymagane – zgodnie z naszymi politykami i harmonogramami zarządzania informacjami.  W przypadku usunięcia danych osobowych na żądanie osoby, której dane dotyczą, firma Life Fitness dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować, że usunięte zostaną wszystkie dane.  Informacje dotyczące wniosków o dostęp do danych osobowych, ich korektę lub usunięcie znajdują się w części „Prawa użytkownika – dostęp i korekta” niniejszej polityki.

Firma Life Fitness zachowa wszelkie dokumenty niezbędne do wykazania wypełnienia wszystkich obowiązków oraz do umożliwienia audytów – w tym inspekcji – przeprowadzanych przez firmę Life Fitness lub innego audytora przez nią upoważnionego, jak również w celu umożliwienia uczestnictwa w takich audytach.

Firma Life Fitness będzie przetrzymywać pisemny rejestr podzielonych na kategorie czynności związanych z przetwarzaniem danych.  Firma Life Fitness zachowa wszelkie dokumenty niezbędne do wykazania wypełnienia wszystkich obowiązków oraz do umożliwienia audytów – w tym inspekcji – przeprowadzanych przez firmę Life Fitness lub innego audytora przez nią upoważnionego, jak również w celu umożliwienia uczestnictwa w takich audytach.

KONTAKT Z NAMI

W razie pytań lub komentarzy dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt:

Life Fitness
Attn: Law Department
Columbia Centre III, 9525 Bryn Mawr Avenue
Rosemont, IL  60018, USA
Telefon: 1-800-735-3867
E-mail: privacy@lifefitness.com

Jeśli użytkownik chce zaktualizować swoje dane kontaktowe lub preferencje, poprosić o usunięcie swoich danych z naszej listy mailingowej lub o zaprzestanie wysyłania mu e-maili marketingowych na podstawie zgromadzonych informacji, może zrobić to w następujący sposób:

 • Zmieniając ustawienia konta utworzonego na jednej ze Stron
 • Rezygnując z subskrypcji, klikając łącza w mailach od nas
 • Kontaktując się z nami pod adresem privacy@lifefitness.com lub inną metodą opisaną w tej części.