Het programma Constante inspanning

Constante inspanning
Constante inspanning is een SCIFIT-programma waarin de belasting, die wordt uitgedrukt in Watt, gedurende het hele programma constant blijft. Watt staat in direct verband met MET en deze meting blijft ook constant tijdens het programma.

 

Verhoog het uithoudingsvermogen
Constante inspanning helpt gebruikers om hun uithoudingsvermogen te verhogen. 

 

Ingebouwde beperkingen
Constante inspanning biedt een trainingsprogramma met ingebouwde beperkingen voor de veiligheid.

 

U kunt niet valsspelen
Met Constante inspanning kunt u niet valsspelen. Als de gebruiker afremt, neemt de weerstand toe. Als de gebruiker sneller gaat, neemt de weerstand af. Zo blijft de belasting voor de gebruiker constant. 

 

Klanten trainen met een voorgeschreven inspanning
Een clinicus of trainer kan er zeker van zijn dat de klant de aanbevolen belasting niet zal overschrijden.

 

SCIFIT-producten met Constante inspanning
Alle SCIFIT-producten beschikken over het programma Constante inspanning, behalve loopbanden.