Constante inspanning

WATT OMZETTEN NAAR MET’S, SCIFIT DOET HET VOOR U

Het American College of Sports Medicine (ACSM) heeft formules ontwikkeld waarmee verschillende activiteiten worden omgezet van Watt naar MET’s. Van deze formules zijn tabellen gemaakt om professionals te helpen met de conversies.

Op een doorsnee trainingstoestel waar Watt als een eenheid van vermogen wordt gebruikt, moet de professional deze Watt omzetten in MET’s. Toegang tot de tabellen is niet altijd eenvoudig.

SCIFIT maakt het de sportprofessional gemakkelijk door omrekenen onnodig te maken en de MET-waarden weer te geven op het product-beeldscherm.

SCIFIT-Intelli-Fit-Screen-005

 

SCIFIT CONSTANTE INSPANNINGSPROGRAMMA’S MAAKT GEBRUIK VAN MET’S EN WATT:

Constante inspanning – MET’s is een SCIFIT-programma waarin de MET-waarde gedurende het hele programma constant blijft. Wanneer er een MET-waarde is gekozen, zorgt het SCIFIT-product voor de vereiste hoeveelheid weerstand om de MET-waarde te bereiken. MET-waarden staan in direct verband met Watt en deze meting blijft ook constant tijdens het programma.

Constante inspanning – Watt is een SCIFIT-programma waarin de Watt-waarde gedurende het hele programma constant blijft. Wanneer een Watt-waarde is gekozen, zorgt het SCIFIT-product voor de vereiste hoeveelheid weerstand om de Watt-waarde te bereiken. Watt-waarden staan in direct verband met MET-waarden en deze meting blijft ook constant tijdens het programma.

Constant-Work

Waarom het programma Constante inspanning gebruiken?

  • Aanbevolen inspanning

Een behandelaar of sportprofessional kan bepaalde trainingsniveaus aanbevelen met behulp van deze programma’s. Met het programma ‘Constante inspanning’ kunnen zij er zeker van zijn dat hun cliënt de aanbevolen inspanning niet zal overschrijden.

  • Verhoog het uithoudingsvermogen

Constante inspanning helpt gebruikers om hun uithoudingsvermogen te verhogen.

  • Ingebouwde beperkingen

Constante inspanning biedt een trainingsprogramma met ingebouwde beperkingen omwille van de veiligheid. Dit is vooral nuttig voor personen die specifieke doelen hebben met betrekking tot hun energieverbruik.

  • Het houdt u eerlijk

Met het programma Constante inspanning kunt u niet valsspelen. Als de gebruiker afremt, neemt de weerstand toe. Als de gebruiker sneller gaat, neemt de weerstand af. Zo blijft de belasting voor de gebruiker constant.

Welke SCIFIT-producten werken met Constante inspanning – MET’s/Watt?

Alle SCIFIT-producten beschikken over het programma Constante inspanning – MET’s en constante inspanning – Watt-programma’s, behalve loopbanden.

SCIFIT-Intelli-Fit-Screen-002

 

WATT

Watt = vermogensafgifte (waar vermogen staat voor inspanning/tijd).

Als het trainingstoestel is ingesteld op een bepaald weerstandsniveau, dan vereist het een zekere mate van vermogen, of Watt, om op dat niveau te kunnen trainen.

SCIFIT-Intelli-Fit-Screen-004

 

MET’s

MET’s is een korte weergave van VO2en staat voor de hoeveelheid energie die nodig is om een bepaalde lichamelijke activiteit uit te voeren. Dus hoe hoger de MET-waarde, des te meer lichamelijke inspanning.

Lichamelijke activiteiten worden vaak ingedeeld naar intensiteit en MET’s worden dan vaak gebruikt. Wanneer de lichamelijke activiteit toeneemt, is er meer zuurstof nodig om de samentrekkende spieren van energie te voorzien.

1 MET is de mate van energieverbruik in een toestand van rust. Bij 10 MET’s werkt een persoon dus 10 keer harder dan wanneer zij in rust zijn, enzovoort.

Hoe MET’s worden gebruikt

  • Sportprofessionals gebruiken MET’s om bepaalde trainingsniveaus aan te bevelen, vooral bij de revalidatie van longen en hart.
  • Mensen met specifieke doelen ten aanzien van hun energieverbruik maar die toch hun type lichamelijke inspanning of intensiteit willen afwisselen, maken gebruik van MET’s.
  • Professionals en particulieren gebruiken MET’s om hun cardiotrainingsprogramma te monitoren en verder te ontwikkelen.
  • MET’s vormen een handige, nuttige en gestandaardiseerde manier om de absolute intensiteit van een aantal verschillende lichamelijke activiteiten te kunnen beschrijven.

 

SCIFIT-Recumbent-Stepper-StepOne-010-5

 METs

MET-grafiek             

Hoewel SCIFIT de hoeveelheid MET’s voor u aangeeft, kan het soms ook handig zijn een MET-grafiek te hebben. Klik hier om de SCIFIT MET-grafiek te downloaden. Onze MET-berekeningen zijn uitgevoerd op basis van ACSM-formules. De volgende formules zijn gebruikt om MET’s te berekenen voor SCIFIT-producten.

 

METs 

 

 

Bronnen:

ACSM Guidelines for Exercise Testing and Prescription door Linda S. Pescatello, Ross Arena, Deborah Riebe en Paul D. Thompson, 9e editie uitgegeven door Wolters Kluwer

Making Sense of METs – Tony Musto, Ph.D., Kimberly S. Perez, M.S., ACSM’s Certified News, januari-maart 2011

Adviescommissie voor richtsnoeren voor lichaamsbeweging, US Dept of Health and Human Services