BETINGELSER FOR BRUG

Gældende fra:  1. januar 2019

 1. Introduktion

Velkommen til dette website, denne app eller anden onlinetjeneste drevet af Life Fitness. Disse betingelser for brug (“betingelserne”) gælder for alle websites, apps eller andre onlinetjenester, der linker til disse betingelser (samlet “websitet”). Overalt på websitet refererer begreberne “Life Fitness”, “vi”, “os” og “vores” til Life Fitness og eventuelle associerede selskaber eller datterselskaber samt deres direktører, ledere, medarbejdere, agenter, uafhængige kontrahenter og repræsentanter. Life Fitness stiller websitet, herunder alle oplysninger, værktøjer og tjenester tilgængelige gennem websitet, til rådighed for individer på betingelse af, at alle disse betingelser for brug accepteres (individuelt “dig”, “din” eller “bruger” og samlet “jer” eller “brugere”).

Disse betingelser er bindende, og du accepterer, at du vil overholde disse betingelser. Disse betingelser er gældende fra “Gældende fra”-datoen angivet ovenfor. Når du tilgår eller bruger websitet, betyder det, at du samtykker til disse betingelser uden begrænsninger eller forbehold. Hvis du ikke accepterer disse betingelser, skal du ikke bruge websitet. Life Fitness forbeholder sig retten til at ændre disse betingelser, og websitets indhold, herunder funktioner, tilgængelighed eller drift af websitet, når som helst og efter eget skøn. Vi opfordrer dig til regelmæssigt at gennemse betingelserne på websitet. Du accepterer at holde øje med websitet for eventuelle ændringer af dette, og at din fortsatte brug af websitet efter opslag om eventuelle ændringer indikerer, at du forstår og accepterer sådanne ændringer.

Yderligere eller andre betingelser kan være gældende for visse af websitets produkter, tjenester eller afsnit. Sådanne betingelser vil fremgå af websitet i forbindelse med det relevante indhold. Hvis disse andre betingelser er uforenelige med disse betingelser, vil disse andre betingelser være gældende for det relevante indhold.

Websitet kan linke til varer, tjenester eller indhold, der ligger uden for vores kontrol, herunder tredjeparters websites eller apps, hvor der kan forhandles produkter. Disse links leveres kun som en service og som en yderligere mulighed for at få adgang til det emne, som er tilgængeligt på disse websites eller apps. Life Fitness har ikke nødvendigvis gennemset alt det indhold, der er tilgængeligt på det sted, hvor der linkes til, og er ikke ansvarlig for det eller eventuelle varer, tjenester, indhold eller produkter, der tilbydes. Links til andre websites eller apps bør ikke opfattes som en godkendelse af indholdet på de websites eller apps, som der linkes til, og der kan være andre vilkår og betingelser for brug af disse websites, apps eller køb foretaget disse steder. Life Fitness er ikke ansvarlige for indholdet på disse websites, apps eller tjenester eller eventuelle tab, erstatninger eller hæftelser, der måtte opstå som følge af brugen af en hvilken som helst af de websites, apps, varer, tjenester, indhold eller produkter, som websitet henviser til. Nogle Life Fitness-produkter forhandles af uafhængige forhandlere eller tredjepartsforhandlere, og ethvert køb af et sådant produkt er underlagt vilkårene og betingelserne på den gældende salgs-, leasing- eller forhandlerkontrakt eller anden form for aftale.

 

 1. Privatlivspolitik

Vi har en privatlivspolitik, der gælder for hele websitet. Den indeholder vigtige oplysninger om, hvordan vi indsamler, bruger og deler oplysninger om dig. Vi opfordrer dig til at læse den, så du forstår dine muligheder for beskyttelse af dine personlige oplysninger. Vores privatlivspolitik betragtes som en del af disse betingelser.

 1. Evne til at acceptere betingelser for brug

Du bekræfter, at du er over myndighedsalderen, kan indgå juridisk bindende aftaler i henhold til gældende lovgivning og er fuldt ud i stand til at acceptere betingelserne, vilkårene, forpligtelserne, bekræftelserne, angivelserne og garantierne i disse betingelser, og er kvalificeret til samt vil overholde og efterleve disse vilkår.

 1. Oplysningernes nøjagtighed, fuldstændighed og rettidighed

Oplysninger på websitet er udelukkende af oplysende karakter. Selvom Life Fitness gør en rimelig indsats for at sikre, at alle oplysninger på websitet er korrekte, kan nøjagtighed, fuldstændighed og rettidighed ikke garanteres. Life Fitness påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden, fuldstændigheden eller rettidigheden af oplysningerne på websitet. Websitet bør ikke være udgangspunkt for eller bruges som eneste grundlag for at træffe vigtige beslutninger uden at konsultere primære eller mere nøjagtige, fuldstændige eller rettidige informationskilder.

Life Fitness hverken angiver eller garanterer, at produkter eller tjenester, der er vist eller nævnt på websitet, aktuelt forhandles eller produceres eller er testet til kommerciel brug. Uanset hvilke oplysninger, der findes på websitet, forbeholder Life Fitness sig retten til uden varsel at fjerne produkter og tjenester, herunder modeller, dele, tilbehør og andre genstande, eller ændre specifikationer når som helst uden at påtage sig nogen forpligtelser. Oplysninger på websitet udgør ikke et bindende tilbud om køb eller salg af produkter eller tjenester eller om at gøre produkter eller tjenester tilgængelige i dit område. Life Fitness angiver eller garanterer heller ikke, at jobmuligheder vist eller nævnt på websitet aktuelt er tilgængelige. Oplysninger på websitet om jobåbninger udgør ikke bindende jobtilbud.

 1. Brug af websitet og adfærdsregler

For at opretholde websitets integritet og sikre brugernes oplevelser accepterer du ikke at misbruge websitet eller dets indhold. Du må f.eks. ikke gøre (eller prøve at gøre) følgende eller opfordre eller hjælpe andre med at gøre følgende:

 • Afbryde eller forstyrre websitets normale drift og navigation eller websites tilgængelighed for andre brugere.
 • Omgå eventuelle foranstaltninger brugt af os til at begrænse adgang til websitet eller bestemt indhold tilgængeligt på websitet.
 • Tilgå websitet ved hjælp af en uautoriseret “robot”, “spider” eller “scraper” eller andre automatiserede metoder.
 • Angive eller bruge et falsk navn, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, udgive dig for at være en anden person eller enhed eller på anden måde give et misvisende billede af din identitet, tilhørsforhold eller oprindelsen af materiale, du videreformidler.
 • Fremstille websitet eller noget af dets indhold i en “kontekst” eller i forbindelse med andet indhold eller andre varemærker eller på en måde, der potentielt kan fratage Life Fitness indtægter, eller antyde falske forhold mellem os og tredjeparter.
 • Gøre kommerciel brug af websitet eller dets indhold, herunder indsamling eller brug af oplysninger vedrørende vores produkttilbud, beskrivelser, billeder, priser og salgstal, uden vores udtrykkelige samtykke.
 • Opretholde links til websitet fra et kommercielt website, der ikke er en autoriseret distributør af Life Fitness’ produkter, eller opretholde links til websitet, som vi beder dig fjerne.
 • Overføre virusser, spyware, adware eller anden skadelig kode, politisk kampagneindhold, kædebreve, massemails eller andre former for spam til eller gennem websitet.
 • Demontere, dekompilere eller på anden måde reverse engineer software eller anden teknologi brugt på eller tilgængelig gennem websites.
 • Bruge websitet til at reklamere for eller promovere andre varer eller tjenester end Life Fitness’.
 • Bruge websitet til at videreformidle eller indsamle personlige oplysninger om andre brugere.
 • Bruge websitet eller indhold fra websitet til at opfordre eller anmode en anden person, enhed eller sag til at konkurrere med os eller handle ulovligt eller skadeligt mod vores forretningsinteresser eller omdømme.

Hvis du overtræder reglerne i dette afsnit, forbeholder vi os retten til at blokere for din adgang til websitet, implementere andre afhjælpende foranstaltninger og søge eventuelle retsmidler tilladt ved lov. Blokering af adgang til eller for brug af websitet frafalder eller påvirker ikke eventuelle rettigheder eller hjælp, som Life Fitness kan have ret til ved lov.

 1.  Konti:

Websitet kan give dig mulighed for at oprette en brugerkonto for at tilgå visse funktioner tilgængelige på websitet (en “brugerkonto”). Dette afsnit, “Konti”, fastsætter yderligere betingelser, der gælder for brugerkonti.

Du må kun oprette og have én brugerkonto for hvert website, og du må ikke bruge en andens brugerkonto. Life Fitness kræver visse oplysninger, for at du kan oprette en brugerkonto. Vi kan bede dig om at oplyse andre oplysninger, der er valgfrie. Når vi beder om oplysninger fra dig i forbindelse med oprettelse af en brugerkonto, skal du oplyse nøjagtige og fuldstændige oplysninger til Life Fitness. Du skal også opdatere din konto, når de oplysninger, som du har oplyst til os, ændrer sig. Det kan du enten gøre gennem kontoafsnittet på det relevante website eller ved at kontakte os på privacy@lifefitness.com. Life Fitness kan bruge de oplysninger, som du oplyser i forbindelse med oprettelsen af din brugerkonto, i henhold til privatlivspolitikken og andre bestemmelser i disse betingelser.

Du er ansvarlig for at beskytte godkendelsesoplysningerne for din brugerkonto, som f.eks. din kontos loginnavn og -adgangskode, og du må ikke tillade, at andre bruger din brugerkonto. Du accepterer, at alle aktiviteter på din brugerkonto er dit ansvar. Hvis du har grund til at tro, at en uautoriseret bruger har brugt eller tilgået din brugerkonto, bedes du omgående kontakte os på privacy@lifefitness.com. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab eller skader som følge af uautoriseret brug af din brugerkonto.

Du autoriserer os til at bruge de kontaktoplysninger, som du oplyser til os, til at kommunikere med dig om vores website og produkter. Du accepterer, at alle aftaler, meddelelser, oplysninger og andre meddelelser, som vi leverer til dig elektronisk, herunder via opslag eller e-mail, opfylder ethvert juridisk krav om, at sådanne meddelelser skal foreligge skriftligt. Du kan afmelde dig markedsføringsmails ved at følge afmeldelsesanvisningerne angivet i disse e-mails.

Vi forbeholder os retten til når som helst og uden varsel at blokere for adgangen til din brugerkonto efter eget skøn og med eller uden grund, herunder, men ikke begrænset til, inaktivitet eller misbrug. Hvis adgangen til din brugerkonto blokeres, kan du miste adgang til eventuelle gemte oplysninger tilknyttet din brugerkonto og eventuelle kampagnekreditter eller andre former for værdi tilknyttet din brugerkonto. I forbindelse med blokeringen vil disse betingelser fortsat være gældende for eventuel anden brug af websitet, som du har adgang til.

Websitet stiller forskellige mekanismer til rådighed til at deaktivere eller slette din brugerkonto. På mange af vores websites kan du logge på din brugerkonto og deaktivere eller slette din konto under kontoindstillinger. I nogle tilfælde kan Life Fitness beholde nogle af de tilknyttede kontooplysninger til rapportering eller lovgivningsmæssige formål, efter at en brugerkonto er blevet deaktiveret eller slettet.

Bemærk venligst, at hvis du har oprettet en brugerkonto hos os, som kan tilgås via enten et website eller en mobilapp (f.eks. Halo Fitness), bliver din brugerkonto ikke slettet, hvis du sletter mobilappen. Du skal besøge websitet for at slette din brugerkonto eller kontakte os på privacy@lifefitness.com.

 1. Fællesskabsfora og brugerindhold

Websitet kan give dig mulighed for at indsende kommentarer eller på anden måde videreformidle eller offentliggøre materiale på websitet, herunder, men ikke begrænset til, produktanmeldelser, blogs, fællesskabsafsnit, ejerklubber og officielle Life Fitness-kanaler på sociale medier som Facebook eller Twitter (samlet “fællesskabsfora”). Oplysninger, som du indsender til os (fraregnet produktordrer og personlige oplysninger), betegnes i disse betingelser som “brugerindhold”. Dette afsnit, “Fællesskabsfora og brugerindhold”, fastsætter yderligere betingelser, der gælder for brugerindhold.

Du er ansvarlig for alt brugerindhold indsendt via websitet, herunder det pågældende brugerindholds lovlighed, pålidelighed, hensigtsmæssighed, originalitet og ophavsret. Det er forbudt at indsende brugerindhold, der: (i) er falsk, svigagtigt, injurierende, ærekrænkende, uanstændigt, truende, groft eller ulovligt, krænker privatlivets fred, reklamerettigheder eller immaterielle rettigheder eller på anden måde er stødende, (ii) udgør eller opfordrer til en kriminel handling, overtræder en parts rettigheder eller på anden måde medfører hæftelse eller overtræder en lov, eller (iii) overtræder bestemmelserne i afsnit 5, “Brug af websitet og adfærdsregler”.  Når du indsender brugerindhold, angiver og garanterer du, at du har ret til at levere det til os, at det ikke overtræder ovenstående forbud, og at det ikke er unøjagtigt, falsk eller misvisende.

Når du indsender brugerindhold, kan profiloplysningerne, som du har oplyst i forbindelse med din brugerkonto (f.eks. dit brugernavn), blive vist sammen med brugerindholdet. Du giver os en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, royaltyfri, uendelig, uigenkaldelig, fuldt overførbar og udlicenserbar licens til at bruge, reproducere, skabe afledte værker af, distribuere, opføre, vise og på enhver anden måde udnytte brugerindhold med alle midler, der er kendt nu, eller som udvikles i fremtiden, til ethvert formål, herunder udvikling, produktion og markedsføring af produkter og annoncering. Du accepterer, at (1) brugerindhold leveres ikke til os fortroligt; (2) der er intet fortroligt eller tillidsfuldt forhold mellem dig og os; og (3) du har ingen forventning om, at vi gennemgår, anerkender eller kompenserer dig for dit brugerindhold.

For at undgå eventuelle misforståelser er det vores politik ikke at modtage kreative idéer, produktdesign, forslag, forretningsplaner eller lignende materialer leveret som brugerindhold. Lad venligst være med at levere sådanne materialer til os. Hvis du alligevel gør det, vil det umiddelbart forudgående afsnit være gældende.

Vi kan afvise eller fjerne brugerindhold uden at give dig besked. Vi kan overvåge brugerindhold, men er ikke forpligtet til at gøre det. Du accepterer, at vi ikke hæfter for eventuelle tab eller skader som følge af dit brugerindhold eller lignende bidrag fra andre brugere.

 1. Køb og finansiseringsoplysninger

Websitet kan tilbyde dig muligheden for at bestille produkter. I nogle situationer kan websitet videresende dig til en tredjepart, der sælger produkter eller behandler betalinger på vores vegne. Dette afsnit 8, “Køb”, fastsætter yderligere betingelser, der gælder for sådanne bestillinger.

Finansieringsoplysninger. Websitet kan fra tid til anden give dig mulighed for at indtaste personlige oplysninger og få yderligere detaljer om finansieringsmuligheder for nogle af vores produkter. Finansieringsoplysninger leveres af tredjeparter og er underlagt disse tredjeparters politikker og betingelser.

Produkttilgængelighed og -prisfastsættelse. Ikke alle produkter og tjenester er tilgængelige i alle modeller og farver. Når du bestiller et produkt, vil prisen fremgå under bestillingsprocessen. Alle priser er i amerikanske dollars (USD). Du accepterer at betale prisen angivet i din bestilling samt eventuelle gældende skatter og forsendelsesomkostninger. Selvom vi forsøger at levere præcise prisoplysninger på websitet, kan der lejlighedsvis være fejl i priserne på websitet. Hvis vi opdager en sådan fejl, vil vi forsøge at give dig besked ved hjælp af kontaktoplysningerne oplyst i forbindelse med din bestilling, og vi vil give dig valget mellem at annullere din bestilling eller betale den korrekte pris.

Produktbeskrivelser. Vi forsøger at være præcise, når vi beskriver og viser produkter på websitet. Vi kan imidlertid ikke garantere, at de billeder, som vi leverer, vil blive vist korrekt på din enhed, så vores produktbeskrivelser og -billeder altid er fuldstændige, retvisende, aktuelle og fejlfrie. Hvis du køber et produkt fra websitet, som du ikke mener er som beskrevet eller vist, kan du levere det tilbage i det omfang, det er tilladt i den gældende returneringspolitik.

Afgifter. Køb gennem websitet kan være underlagt afgifter i visse områder. Afgiftssatserne er forskellige fra stat til stat. Det er dit ansvar at betale alle sådanne afgifter.

Rabatter og kampagner. De specifikke betingelser for eventuelle rabatter eller andre kampagner angives på det tidspunkt, hvor de tilbydes. Kampagner kan ikke kombineres, medmindre vi udtrykkeligt tillader det. Berettigelse til eventuelle kampagner afgøres af tidspunktet for din bestilling.

Bestilling. Når du klikker på knappen “Afgiv bestilling” på websitet, afgiver du et tilbud om at købe de pågældende produkter. Selvom vi kan bekræfte modtagelse og behandling af bestillinger via e-mail, udgør sådanne bekræftelser ikke en accept af din bestilling fra vores side. Vi kan ikke garantere, at alle varer vist på din bestillingsbekræftelse vil være på lager, når din bestilling skal afsendes. Vi forbeholder os retten til helt eller delvist at afvise eller annullere enhver ordre på ethvert tidspunkt inden afsendelse. Hvis vi gør dette, vil vi forsøge at give dig besked ved hjælp af kontaktoplysningerne angivet i forbindelse med din bestilling. Du accepterer ikke at forsøge at overskride angivne mængdebegrænsninger (medmindre det er udtrykkeligt tilladt), overtræde betingelserne for specifikke tilbud eller kampagner eller afgive bestillinger via websitet, hvis vi har meddelt dig, at du ikke har tilladelse til at bestille via websitet.

Betaling. Vi accepterer kun betalingsmetoderne angivet på websitet. Når du oplyser betalingsoplysninger, angiver du, at oplysningerne er nøjagtige, og at du er autoriseret til at bruge den oplyste betalingsmetode. Hvis din betalingsmetode er udløbet eller på anden måde er ugyldig, når vi forsøger at trække pengene, er du ansvarlig for betaling og for alle omkostninger, som vi måtte pådrage os i forbindelse med indsamling af ubetalte beløb, herunder, men ikke begrænset til, advokatsalærer og opkrævningsgebyrer.

Forsendelse til vores detailkunder. Forsendelsesmuligheder og gældende gebyrer bliver angivet i løbet af bestillingsprocessen. Det amerikanske postvæsen leverer til postbokse, men denne metode kan forsinke din bestilling. Bemærk venligst, at forsendelsesmulighederne “næste arbejdsdag” og “2. arbejdsdag” ikke er tilgængelige for levering til postbokse. Vi sender dig e-mails med opdateringer om status på din bestilling, når de bliver tilgængelige. Ekstra gebyrer kan være gældende for forsendelser til Alaska og Hawaii.

Forsendelse til adresser uden for USA er kun tilgængeligt i begrænset omfang og kan være underlagt yderligere betingelser, gebyrer og begrænsninger. Sådanne oplysninger bliver angivet under bestillingsprocessen. Hvis du har spørgsmål eller har brug for yderligere oplysninger om forsendelse til adresser uden for USA, kan du kontakte os ved hjælp af oplysningerne i afsnittet “Sådan kontakter du os” nedenfor.

De angivne forsendelsestider og leveringsestimater er kun estimater og ikke bindende. Hvis et produkt bliver utilgængeligt i perioden mellem afgivelsen og behandlingen af bestillingen, annullerer vi din ordre og forsøger at give dig besked ved hjælp af kontaktoplysningerne angivet i forbindelse med din bestilling. Juridisk ejerskab over produktet, og risikoen for tab eller skade på produktet, overføres til dig, når produktet overleveres til transportøren. Du bliver ansvarlig for at indgive eventuelle krav til transportøren for beskadigede og /eller mistede forsendelser.

Returneringer. Returneringspolitikker er slået op på det relevante website. Vi forbeholder os retten til at nægte at udstede en refusion eller kredit og retten til at inddrive omkostningerne for returneringslevering fra dig, hvis et produkt, som du returnerer, (1) ikke er returneringsberettiget i henhold til den relevante returneringspolitik eller betingelserne for et specifikt tilbud eller kampagne eller (2) er blevet beskadiget efter levering til dig, herunder som et resultat af misbrug fra din side. Vi overtager først juridisk ejerskab over returnerede produkter, når de er blevet leveret til og behandlet hos vores afmærkede returneringsadresse.

Returneringsbetingelser og -politikker kan variere. Se venligst returneringspolitikken for det website, hvor du foretager et køb, for yderligere oplysninger. Hvis returneringsbetingelserne og -politikkerne for et bestemt website er forskellige fra ovenstående angivelser i disse betingelser, vil de specifikke returneringsbetingelser og -politikker være gældende.

 1. Konkurrencer og lodtrækninger

Life Fitness kan tilbyde lodtrækninger eller konkurrencer, der kan være arrangeret af eller udbudt i samarbejde med tredjeparter. Yderligere eller andre betingelser kan være gældende for sådanne konkurrencer eller lodtrækninger. De relevante betingelser vil blive slået op det sted, hvor oplysninger indsamles i forbindelse med tilmelding til konkurrencen eller lodtrækningen. Hvis disse andre betingelser er uforenelige med disse betingelser, vil disse andre betingelser være gældende for den pågældende konkurrence eller lodtrækning.

 1. Intellektuel ejendom

Alt indhold på websitet, herunder tekst, design, grafik, varemærker, servicemærker, logoer, ikoner, billeder, lydklip, downloads, brugergrænseflader og software, og alle immaterielle rettigheder tilhørende Life Fitness samt udvælgelsen og arrangeringen af disse tilhører eksklusivt Life Fitness, dets indholdsleverandører og relevante varemærkeindehavere og er beskyttet af ophavsret, varemærker og andre gældende love. Kopiering, download og/eller udskrivning af indhold fra websitet er udelukkende tilladt til personlig og ikke-kommerciel brug og er betinget af, at du ikke ændrer eller sletter nogen angivelse om ophavsret, varemærke eller anden ejendomsret, der er vist på indholdet. Enhver anden brug af indhold på eller fra websitet, herunder, men ikke begrænset til, ændring, distribution, overførsel, opførelse, transmittering, offentliggørelse, licensering, reverse engineering, overførsel, salg af eller skabelse af afledte værker, er udtrykkeligt forbudt. Life Fitness, dets indholdsleverandører og relevante varemærkeindehavere beholder fuld og fuldstændig ejerskab over indholdet stillet til rådighed på websitet, herunder alle tilhørende immaterielle rettigheder. Intet på websitet skal fortolkes som en tildeling af implicit, hindrende eller anden karakter af licens eller ret til at bruge indhold, herunder eventuelle varemærker, logoer eller servicemærker vist på websitet, uden ejerens forudgående skriftlige tilladelse, medmindre andet er angivet heri. Life Fitness forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet i og til websitet og dets indhold.

Vi kan gøre intellektuel ejendom tilgængelig gennem websitet til forhandlere og andre tredjeparter, som vi har indgået yderligere aftaler med. I nogle tilfælde er dette materiale underlagt særskilte aftaler eller betingelser, der kan være angivet på det relevante website eller kræve særskilte godkendelsesoplysninger.

 1. Meddelelse om Digital Millennium Copyright Act

Life Fitness respekterer andres immaterielle rettigheder og beder dig gøre det samme. Hvis du mener, at noget indhold på websitet er blevet kopieret på en måde, der udgør en krænkelse af ophavsretten under lovgivningen i USA, bedes du videresende følgende oplysninger til Digital Millennium Copyright Act-agenten nævnt nedenfor:

Life Fitness

Life Fitness Privacy Office

Attn: Law Department/Copyright Agent
Columbia Centre III, 9525 Bryn Mawr Avenue
Rosemont, IL 60018

Telefon: 1-800-735-8867

E-mail: privacy@brunswick.com

 

Anmeldelsen skal indeholde ALLE følgende elementer for at være gyldig:

 1. en fysisk eller elektronisk signatur fra ophavsretsindehaveren eller en person autoriseret til at handle på ejerens vegne;
 2. identifikation af det ophavsretligt beskyttede arbejde, der hævdes at være blevet krænket;
 3. tilstrækkelige oplysninger til at finde materialet, der angiveligt er krænkende, på websitet;
 4. navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og andre oplysninger nødvendige for at Life Fitness kan kontakte personen, der har indsendt anmeldelsen;
 5. en erklæring om, at personen, der indsender anmeldelsen, i god tro mener, at den angiveligt krænkende brug ikke er autoriseret af ophavsretsindehaveren, dens agent eller loven; og
 6. en erklæring om, at oplysningerne i anmeldelsen er præcise og, med straf for mened, at personen, der indsender anmeldelsen, er ophavsretsindehaveren eller på anden måde er autoriseret til at handle på vegne af ophavsretsindehaveren.

Life Fitness er ikke forpligtet til at træffe foranstaltninger baseret på en anmeldelse om hævdet krænkelse, og Life Fitness bevarer den absolutte ret til at fjerne oplysninger og/eller materiale fra websitet efter eget skøn.

 1. Konfliktløsning

Hvis du har nogen tvist med eller krav mod Life Fitness (et “krav”) som følge af eller relateret til websitet, disse betingelser, ethvert produkt, der er erhvervet gennem websitet, eller eventuel kommunikation mellem dig og os i relation til websitet, og kravet ikke kan løses ved at kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne angivet i afsnittet “Sådan kontakter du os” i disse betingelser, er du og vi enige om at løse sådanne tvister gennem en individuel bindende voldgift eller en individuel sag i domstolen for småsager. Gruppevoldgifter og gruppesøgsmål er ikke tilladt, og dit krav kan ikke konsolideres med en anden persons krav. Dette afsnit 12 vil være gældende efter ophør af din brug af websitet eller eventuelle brugerkonti, som du måtte have.

I kraft af dette afsnit 12 giver du og Life Fitness begge afkald på retten til at fremstille et krav i retten foran en dommer eller et nævningeting undtaget i domstolen for småsager. Bestemmelserne i dette afsnit 12 udgør en skriftlig aftale mellem dig og Life Fitness om at afklare krav under Federal Arbitration Act eller i domstolen for småsager. Enhver ændring af denne aftale skal ske skriftligt og underskrives af dig og Life Fitness.

Før du indleder en voldgift eller anlægger sag ved domstolen for småsager relateret til dit krav, skal du først sende os skriftlig varsling om dit krav (“varsling”). Varslingen skal (1) sendes som anbefalet brev; (2) rettes til Life Fitness, Attn:  Law Department, Columbia Centre III, 9525 Bryn Mawr Avenue, Rosemont, IL 60018; (3) beskrive dit kravs karakter; og (4) angive den erstatning eller hjælp, du ønsker. Du skal sende en sådan varsling inden for et år, efter at dit krav opstod. Ellers frafalder du kravet. Hvis vi og du derefter ikke løser kravet inden for 30 dage efter vores modtagelse af din varsling, kan du eller vi indlede en voldgift eller anlægge sag ved domstolen for småsager for at løse kravet.

Enhver sådan voldgift vil blive administreret af American Arbitration Association (“AAA”) og ført for en enkelt voldgiftsmand i henhold til deres regler, herunder, og uden begrænsning, AAA’s voldgiftsregler for forbrugere, som er tilgængelige på https://www.adr.org eller ved at ringe til (+1) 800-778-7879. Voldgiftsmanden vil anvende og være bundet af disse betingelser, anvende gældende lovgivning, se på facts og udstede en begrundet godtgørelse.  I de tilfælde, hvor der efter de gældende regler skal være en personlig høring, bestemmer du selv, om en sådan høring skal foregå i den region eller det sogn i USA, hvor du bor, eller i Chicago, Illinois.

For alle krav, der ikke overstiger 50.000 $, betaler vi alle gebyrer for indgivelse og voldgiftsmand, medmindre voldgiftsmanden afgør, at voldgiften var overflødig eller ukorrekt. Hvis voldgiftsmanden tildeler dig en erstatning, der er større end vores seneste skriftlige tilbud sendt før voldgiftens begyndelse, betaler vi dig det beløb, der er størst af 1.000 $ og erstatningen.

 1. ANSVARSFRASKRIVELSER

BRUG AF WEBSITET ER PÅ EGEN RISIKO. WEBSITET STILLES TIL RÅDIGHED “SOM DET ER” OG “SOM TILGÆNGELIGT”. VI FORBEHOLDER OS RETTEN TIL NÅR SOM HELST AT BEGRÆNSE ELLER BLOKERE FOR ADGANG TIL WEBSITET ELLER ENHVER FUNKTION ELLER DEL AF DET. LIFE FITNESS FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ALLE BÅDE EKSPLICITTE OG IMPLICITTE GARANTIER AF ENHVER SLAGS, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL: IMPLICITTE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG ALLE GARANTIER FOR, AT MATERIALERNE PÅ WEBSITET IKKE ER KRÆNKENDE, SAMT IMPLICITTE GARANTIER FRA EN OPTRÆDEN ELLER HANDEL; AT ADGANGEN TIL WEBSITET ELLER DETS INDHOLD FORTSAT VIL VÆRE TILGÆNGELIGHED; AT WEBSITET VIL VÆRE SIKKERT; AT WEBSITET ELLER SERVEREN, DER STILLER WEBSITET TIL RÅDIGHED VIL VÆRE FRI FOR VIRUS; ELLER AT OPLYSNINGER PÅ SIDEN VIL VÆRE NØJAGTIGE, FULDSTÆNDIGE ELLER RETTIDIGE. VED AT BRUGE WEBSITET, ANERKENDER DU, AT ALLE OPLYSNINGER SENDT ELLER MODTAGET UNDER BRUG AF WEBSITET IKKE NØDVENDIGVIS ER SIKRE OG KAN OPFANGES AF UAUTORISEREDE PARTER. INGEN RÅD ELLER OPLYSNINGER, UANSET OM DE ER MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE, ANSKAFFET FRA LIFE FITNESS ELLER VIA ELLER FRA WEBSITET SKABER EN GARANTI AF NOGEN ART. LIFE FITNESS GIVER INGEN GARANTIER FOR ELLER ANGIVELSER OM BRUGEN AF INDHOLDET PÅ WEBSITET I HENHOLD TIL DERES FULDSTÆNDIGHED, RIGTIGHED, NØJAGTIGHED, TILSTRÆKKELIGHED, BRUGBARHED, RETTIDIGHED, PÅLIDELIGHED ELLER ANDET.

 1. ANSVARSBEGRÆNSNING

LIFE FITNESS STILLER WEBSITET GRATIS TIL RÅDIGHED. DU FORSTÅR OG VEDKENDER DIG DET FULDE ANSVAR FOR BRUG AF WEBSITET, OG AT SÅDAN BRUG ER FOR EGEN RISIKO OG EFTER EGET SKØN. LIFE FITNESS, DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, FORHANDLERE ELLER LEVERANDØRER HÆFTER IKKE FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, STRAFFENDE, TILFÆLDIGE, SÆRLIGE, FØLGENDE ELLER ANDRE ERSTATNINGER, DER MÅTTE OPSTÅ GENNEM ELLER RELATERET TIL WEBSITET ELLER VED FORSINKELSE ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE WEBSITET ELLER FOR OPLYSNINGER, PRODUKTER ELLER TJENESTER ANNONCERET PÅ ELLER FREMSKAFFET GENNEM WEBSITET, LIFE FITNESS’ FJERNELSE ELLER SLETNING AF MATERIALER INDSENDT ELLER SLÅET OP PÅ WEBSITET ELLER PÅ ANDEN MÅDE FREMBRAGT GENNEM BRUG AF WEBSITET, UANSET OM DET ER BASERET PÅ KONTRAKT, TORT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANDET, SELV HVIS LIFE FITNESS ELLER NOGEN AF DETS TILKNYTTEDE SELSKABER ELLER LEVERANDØRER ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR ERSTATNING. HVIS DU DOWNLOADER INDHOLD FRA WEBSITET, ER DET FOR EGEN RISIKO OG EFTER EGET SKØN. DU ER ENEANSVARLIG FOR EVENTUEL BESKADIGELSE AF DIT COMPUTERSYSTEM ELLER TAB AF DATA, DER MÅTTE SKYLDES DOWNLOAD AF SÅDANNE MATERIALER. LIFE FITNESS HÆFTER IKKE FOR DRIFTSFEJL ELLER -FORSINKELSER, DER SKYLDES ÅRSAGER UDEN FOR VORES RIMELIGE KONTROL, HERUNDER KRIGSHANDLINGER, FORCE MAJEURE, HANDLINGER AF FRAGTANSVARLIGE ELLER ANDRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER AF TJENESTER, JORDSKÆLV, OVERSVØMMELSE, EMBARGO, OPTØJER, SABOTAGE, MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT ELLER ARBEJDSKONFLIKT, REGERINGSHANDLINGER, STRØMSVIGT, MISTET INTERNETFORBINDELSE ELLER COMPUTERFEJL. DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING GÆLDER, UDEN BEGRÆNSNING, FOR ALLE ERSTATNINGER ELLER SKADER, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF DRIFTSSVIGT, FEJL, UDELADELSE, FORSTYRRELSE, SLETNING, DEFEKT, FORSINKET DRIFT ELLER TRANSMISSION, COMPUTERVIRA, ØDELAGTE FILER, KOMMUNIKATIONSFEJL ELLER NETVÆRK- ELLER SYSTEMSVIGT, AVANCETAB, TYVERI, DESTRUKTION, UAUTORISERET ADGANG TIL, ÆNDRING AF, TAB ELLER BRUG AF FORTEGNELSER ELLER DATA OG ALLE ANDRE MATERIELLE ELLER IMMATERIELLE TAB. BRUGERE AF WEBSITET ANERKENDER OG ACCEPTERER SPECIFIKT, AT LIFE FITNESS OG DETS LEVERANDØRER IKKE ER ANSVARLIGE FOR EVENTUEL ÆRESKRÆNKENDE, STØDENDE ELLER ULOVLIG ADFÆRD FRA WEBSITETS BRUGERE. DIT ENESTE RETSMIDDEL I TILFÆLDE AF OVENSTÅENDE ER ØJEBLIKKELIGT AT AFBRYDE DIN BRUG AF WEBSITET.

 1. Skadeløsholdelse

Du accepterer at forsvare og holde Life Fitness og dets associerede selskaber og deres funktionærer, direktører, medarbejdere, kontrahenter, agenter, licensgivere, serviceudbydere, underleverandører og leverandører skadesløse fra og mod alle tab, hæftelser, udgifter, skader, erstatninger og udgifter, herunder rimelige advokatsalærer og retsudgifter, der måtte opstå efter eller følge af brug af websitet og enhver overtrædelse af disse betingelser. Hvis du forårsager en teknisk afbrydelse af websitet eller systemerne, der stiller websitet til rådighed, accepterer du ansvaret for alle tab, hæftelser, udgifter, erstatninger og omkostninger, herunder rimelige advokatsalærer og retsudgifter, der måtte opstå efter eller følge af afbrydelsen. Life Fitness forbeholder sig retten til, for egen regning, at overtage hele forsvaret af og kontrollen over en hvilken som helst sag, der ellers er underlagt skadesløsholdelse, og i et sådant tilfælde accepterer du at samarbejde med Life Fitness i forsvaret af en sådan sag.

 1. Jurisdiktion

Websitet styres af Life Fitness fra dets kontorer i USA. Lovgivningen i staten Illinois regulerer disse betingelser for brug og brugen af websitet. Hvis websitet tilgås fra et sted uden for USA, sker det på eget ansvar og efter eget skøn og med forståelse af, at lovene gældende i et andet land ikke nødvendigvis er gældende for websitet.

 1. Hele aftalen

Disse betingelser udgør sammen med eventuelle andre offentliggjorte politikker eller driftsregler hele aftalen mellem Life Fitness og brugerne og erstatter alle forudgående eller samtidige meddelelser og forslag, såvel mundtlige som skriftlige, mellem parterne med hensyn til websitet.

 1. Adskillelse

Hvis nogen bestemmelse i disse betingelser for brug er ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, vil de resterende bestemmelser stadig gælde fuldt.

 1. Sådan kontakter du os

Spørgsmål om eller kommentarer til disse betingelser for brug kan rettes til:

 • e-mail: privacy@lifefitness.com
 • Telefon: 1-800-735-3867
 • e-mail: Life Fitness, Attn: Law Department, Columbia Centre III, 9525 Bryn Mawr Avenue, Rosemont, IL 60018

Tak, fordi du besøgte vores website.